Kongregace sester Těšitelek
Kolín 2019

Dne 6. listopadu jsme navštívily Dvouletou katolickou střední školu a mateřskou školku v Kolíně, která sídlí v budově, která patří naší kongregaci. Ve škole probíhala vizitace otce biskupa Václava Malého, který pro mladé, děti i pedagogy školy sloužil mši svatou v kostele sv. Bartoloměje.