Kongregace sester Těšitelek
Formační setkání 2018

Vysoké Tatry...