Kongregace sester Těšitelek
Radobytce 2018

V neděli 21.10. 2018 jsme, v den narozenin Matky Rosy, navštívily farnost Radobytce v jižních Čechách, kde byla v kostele sv. Ondřeje naše zakladatelka pokřtěna...