CONGREGATIO SORORUM CONSOLATRICUM A DIVINO CORDE JESU
Zůstaňte zde - na vás chci složit díl své bolesti,
chci vám dát pocítit břemeno hříchů i cenu nesmrtelné duše.