Kongregace sester Těšitelek
Vnější činnost

Vlastní formou apoštolátu naší kongregace je ...
ošetřování chudých nemocných v jejich příbytcích. Péče o nemocné je prostředkem, kterým se sestry snaží zmírnit jejich utrpení, ale v první řadě má napomáhat spáse jejich duší. Vnější činnost sester má vycházet z důvěrného spojení s Bohem, ze kterého čerpají svoji vnitřní sílu.
Sestry pracují jako ošetřovatelky ...
a zdravotní sestry v hospici, v nemocnici, v agentuře domácí ošetřovatelské péče, v mobilním hospici nebo v sociálních zařízeních. Sestry se kromě ošetřování nemocných mohou věnovat i katechezi a práci s mládeží.
Z výnosů, které nám restituční ...
majetek přináší financujeme, kromě jiného, i bezplatnou péči o chudé nemocné v jejich rodinách. Tato služba, která byla násilně v roce 1950 přerušena, patří k původní činnosti sester. Od 1. září 2016 provozujeme tuto službu na Slovensku. Víc na: sluzbachorym.eu.