Kongregace sester Těšitelek
Kongregace ve světě

Kongregace v čase svojí existence působila hned od začátku v České republice, potom od roku 1948 v Argentině, od roku 1951 v Itálii a od 10. června 1969 na Slovensku. První mateřský dům kongregace, posvěcený 5. května, byl založen v Brně na dnešní Heinrichové ul. 1 v roce 1916. Od roku 1924 až do roku 1927 se v Rajhradě stavěl klášter s kostelem Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, tj. druhý mateřský dům kongregace. Od roku 1923 až do roku 1950 kongregace postupně otvírala na území České republiky nové filiální domy a provozovala bezplatnou péči o chudé nemocné. Všechny domy sester byly v roce 1951 násilně zrušeny. V čase totality sestry pracovaly v různých sociálních zařízeních, zejména v pohraničí. Od roku 1994, kdy se sestry vrátily do zdevastovaných prostor kláštera a kostela, působí opět v Rajhradě a pokračují, s důvěrou v Boží Prozřetelnost, v činnosti v duchu naší kongregace.
Komunitu v Argentině, v městě Rosario, založila ...
s. Anežka Coudenhove-Honrichs se s. Filipou Nosálovou, která pocházela ze Slovenska. S. Anežka koupila pozemek v chudé čtvrti města Rosario, kde si sestry vlastníma rukama postavily první dům. Na začátku působení sestry chodily po perifériích města a navštěvovaly nemocné v jejich příbytcích. I nyní se sestry snaží pokračovat v díle s. Anežky a zapojují se podle svých možností do služby chudým, nemocným a všem, kteří hledají a potřebují podporu nejen materiální, ale i duchovní.
Na jihu Itálie, v Trani, založila komunitu ...
s. Matea Verbovská, která odešla ilegálně z republiky v roce 1950 spolu s jinými sestrami kongregace. 5. srpna 1969 jí následovaly další dvě sestry z Československa a to s. Krescencie Večeřová a s. Aquinie Klusáková. Sestry nejprve vykonávaly návštěvy nemocných v rodinách, později pracovaly v nemocnici San Nicola Pellegrino v Trani. V Itálii byla komunita sester zrušená na jaře v roce 2016.
Kongregace nějaký čas působila i v Texasu. ...
Tuto komunitu založily též sestry, které v roce 1950 z Československa emigrovaly. Byly to sestry Fabiána, Lucie a Pelágie. Zde jim zámožná paní nechala ze svých prostředků postavit klášter. Činnost sester se vyvíjela slibně, ale tamější biskup jim nedovolil přijímat dorost. Po zrušení kláštera se s. Pelágie připojila k sestrám v Argentině. Sestry Fabiána a Lucie zemřely v Texasu.
Komunitu sester v Bratislavě na Slovensku založila ...
s. Kristína Gáboríková, která odešla na Slovensko 10. června 1969 spolu se dvěma dalšími sestrami. Sestry koupily dva starší domy, které v době totality přestavovaly k řeholním účelům. Horlivost a nadšení s. Kristíny pro charizma kongregace přitahovala nová povolání nejen do řad sester, ale i laického společenství. I na Slovensku se sestry snaží stále víc objevovat hloubku našeho charizmatu a svou činnost zaměřují na časné i věčné dobro duší, které jim Pán svěřuje.
V současnosti působí sestry v Čechách, na Slovensku a v Argentině. ...
Sestry působící kdekoli ve světě se usilují zachovat duchovní odkaz našich zakladatelů a usilují o to, aby i v současných podmínkách zůstávaly věrné charizmatu útěchy a smíru Ježíšovu Srdci i službě opuštěným a chudým nemocným.
Více o sestrách působících ...
v České republice najdete na www.sestrytesitelky.eu a o sestrách působících na Slovensku na www.tesitelky.eu