Kongregace sester Těšitelek
Návštěva farnosti v Hořicích

V neděli 1. září 2019 jsme, v den výročí posvěcení farního kostela Narození Panny Marie, navštívily na pozvání o. Filipa farnost v Hořicích. Po mši svaté nás čekalo milé přijetí a pohoštění ve farní zahradě. Kongregace přispěla, kromě jiných dobrodinců, na opravu elektřiny v kostele.