Kongregace sester Těšitelek
Premonstrátský klášter v Milevsku

Ve spolupráci s Klášterními lesy Strahov, se sídlem v Milevsku, jsme pro naše lesy v Kunštátě a okolí získali certifikát FSC. Základní ideou nevládní neziskové organizace Forest Stewardship Council (FSC) je podporovat ekologicky šetrné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů, a tím napomoci chránit ohrožené a devastované lesy.