Kongregace sester Těšitelek
Otevření diecézní fáze procesu beatifikace Matky zakladatelky