Kongregace sester Těšitelek
Práce na kapli Panny Marie Bolestné