Kongregace sester Těšitelek
Svěcení kaple 8. září 2020