Kongregace sester Těšitelek
Ukončení společného roku noviciátu