Kongregace sester Těšitelek
Dny se s. Anežkou 2022 (2. ročník)