Kongregace sester Těšitelek
Výlet do Číhoště

18. října 2022 jsme se po cestě domů, ze Semináře Lesy, sucho a řešení v Kutné Hoře, zastavily v Číhošti, kde je pohřben farář Josef Toufar. Římskokatolická církev v roce 2013 zahájila proces Toufarova blahořečení. V červenci 2015 byly Toufarovy ostatky převezeny do Číhoště a slavnostně uloženy do hrobu. 

Kromě Číhoště jsme se podívaly na zámek Žleby a k Oboře Žleby, která je proslulá unikátním chovem bílých jelenů.