Kongregace sester Těšitelek
Formační setkání 2022

Ve dnech 21. - 23. října 2022 jsme prožily krásné chvíle společného setkání sester na Hoře Butkov, v Rajecké Lesné a v Čičmanech, kde jsme bydlely v penzionu Bystrík. Setkání svými přednáškami doprovázel P. Tomáš, CCG. Děkujeme za vše!